Przykładowe scenariusze:

TYDZIEŃ PIERWSZY
„Poznajemy się”
W pierwszym tygodniu maluchy poznają swoją salę zajęć, szatnię, łazienkę, kąciki zainteresowań, staramy się by poczuły się bezpiecznie.


1.
Temat zajęć: Poznajmy się
Pomoce:

 • pacynka
 • duże kartonowe pudło, mazaki, kredki, farby, ewentualnie aparat fotograficzny

Przebieg zajęć:
Prowadzący rozmawia z dziećmi, opowiada im o sali, oprowadza. Pokazuje miejsce układania zabawek i zachęca do podjęcia zabawy. Może użyć pacynki, która opowiadać będzie dzieciom po kolei, gdzie się znajdują (np. Jestem misiem, nazywam się Krzysio. Dzisiaj tak jak wy, jestem pierwszy raz w przedszkolu. Wcale nie płakałem, gdy mama zostawiała mnie samego w szatni… Chodźmy zobaczyć, gdzie mieszkają lalki…).
„Nasze imiona”
Zabawa może być nieco trudna dla całkiem małych dzieci, ale warto wprowadzić ceremoniał powitania, który wraz z upływem czasu stanie się zbędny. Od samego początku uczymy dzieci ustawiania się w kole, w którym czekają cierpliwie na osobę prowadzącą podchodzącą do nich kolejno. Każdemu dziecku podaje rękę, wita się słowami „Dzień dobry… (tu imię dziecka).
Zaproś dzieci do malowania lub rysowania na zewnętrznych ściankach dużego kartonowego pudła. Gdy farba wyschnie, zaproś jedno dziecko, by weszło do środka kartonu i kucnęło tak, by można było przymknąć klapy. Gdy dziecko jest już w środku pudła, reszta dzieci recytuje następujący wierszyk:

Ania siedzi nam w pudełku,
Wychodź, wychodź nasz diabełku!
(dziecko wyskakuje z pudełka)

Pozwól każdemu dziecku wejść do pudełka. Jeśli chcesz, możesz każdemu zrobić zdjęcie, gdy z niego wyskakuje.

Zabawa dodatkowa:
„Stań prościutko” – gdy dzieci już trochę oswoją się z salą proponujemy im zabawę, w której na hasło „stań prościutko” mają się zatrzymać i wyprostować. Po chwili wracają do chodzenia i biegania po sali w różnych kierunkach.
Ceremoniał pożegnania – warto już od pierwszego dnia zajęć wprowadzić ceremoniał pożegnania. Nauczyciel stara się pochwalić każde dziecko i zachęcić je do ponownego przyjścia do przedszkola. Na zakończenie wszystkie dzieci śpiewają: Do widzenia, do widzenia, do miłego zobaczenia.

2.
Temat zajęć: Jestem przedszkolakiem
Pomoce:
 • farba plakatowa, odrobina mydła w płynie, karton
 • lustro

Przebieg zajęć:
Każde dziecko moczy swoją prawą rękę w przygotowanej przez nauczyciela farbie (farba plakatowa rozrobiona wodą z dodatkiem mydła w płynie) i przykłada ją na kartonie tak, aby dłonie wszystkich dzieci się zmieściły. Pod każdą ręką umieszczamy imię dziecka. Tak przygotowany arkusz (dłonie ułożyć można np. w kształcie drzewa świerkowego) wieszamy w widocznym miejscu.
Zabawa z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu „Oto ja”

Nauczyciel ustawia dzieci w kole i zachęca je do przywitania się z nim mówiąc jeszcze raz: „Dzień dobry, np. Kasiu”. Po przywitaniu się ze wszystkimi dziećmi prowadzący prosi, żeby podniosły do góry tę rękę, którą podawały do powitania. To jest prawa ręka. Dzieci machają ją i śpiewają za prowadzącą: Prawa ręka jest milutka. Następnie prowadząca prosi dzieci by położyły tę rękę na główce, a drugą – lewą, machały na dole i śpiewały: Lewa ręka jest malutka. Po zaśpiewaniu tekstu i prezentacji obu rąk prowadząca mówi dzieciom, że teraz będą się witały ich nogi. Chwyćmy się za rączki zróbmy ładne koło. Teraz wysuniemy do środka jedną nóżkę i tupiąc nią, zaśpiewamy: Prawa nóżka jest malutka. Po wykonaniu polecenia dzieci stoją na prawej nodze, tupią lewą nogą i śpiewają: Druga nóżka jest zgrabniutka. Prowadząca mówi: Przywitały się rączki, przywitały się nóżki, teraz będą się witały nasz paluszki. Składamy nasze rączki tak, aby stykały się palce. Teraz powitają się kciuki (prowadząca pokazuje), które uderzają o siebie i mówią „Dzień dobry, paluszku”. Potem tak samo witają się pozostałe paluszki: wskazujący, środkowy, serdeczny i malutki.
Niech dzieci usiądą w kółku. Wszyscy klaszcz, gdy Ty nucisz: „Ania ma czerwoną sukienkę. Ania nosi czerwoną sukienkę cały dzień”. Zapytaj dzieci, czy któreś chciałoby teraz wystąpić. Zaproś dziecko do środka koła. Zapytaj, o czym mamy teraz śpiewać. Jeśli odpowie np. że o jego zielonej koszuli, to powiedz: „Będziemy teraz śpiewać o zielonej koszuli Piotrusia”. Zachęć dziecko do podskakiwania w czasie piosenki. Niech każde dziecko wystąpi. Zachęcaj do udziału, ale nie zmuszaj.

Zabawa dodatkowa:
Spróbuj (najlepiej przed lustrem) nauczyć dzieci wierszyka. Wykonujcie opisywane w wierszyku ruchy.
Ręce do  machania
Nogi do skakania
Palce do liczenia
A zęby do mycia.
Głowa do kiwania
Uszy do słuchania
Oczy do mrugania
Usta do śpiewania

3.
Temat zajęć: Każdy z nas ma imię
Pomoce:

 • znaczek rozpoznawczy dla każdego dziecka (ewentualnie zdjęcia dzieci)
 • piłka, chusta animacyjna
 • tablica i kreda lub duży arkusz papieru i marker
 • taca z kaszą / piaskiem
 • bandaż elastyczny pocięty na krótkie kawałki

Przebieg zajęć:

Każdemu dziecku wręczamy jego znaczek rozpoznawczy, bądź jego zdjęcie. Prowadząca ma identyczny komplet pomocy. Podnosi jeden znaczek (jedno zdjęcie) do góry i pyta: Czyj to znaczek? Dziecko, które ma taki sam znaczek podnosi go do góry mówiąc: To mój znaczek. Pozostałe dzieci mówią: Ten znaczek to znaczek… np. Oli. W ten sposób prowadząca podnosi do góry wszystkie znaczki tak, aby każde dziecko wstało, a pozostałe mogły zwrócić się do niego po imieniu. Po zakończeniu nauczyciel zbiera znaczki.
„To jestem ja” – rysowany wierszyk.

Prowadząca recytuje wierszyk i jednocześnie wykonuje rysunek kredą na tablicy. Następnie zachęca dzieci, by pomogły jej rysować. Dzieci rysują w powietrzu, a prowadząca na tablicy. Podczas ponownej recytacji wiersza dzieci rysują palcem na dywanie, a prowadząca na tablicy. Rysunki można powtórzyć na plecach kolegi, na tacy z kaszą, czy piaskiem – elementy metody Montessori i Dobrego Startu). Ostatecznie dzieci wykonują rysunek na kartce. Z powstałych dzieł tworzymy wystawę.

Uczestnicy zabawy siedzą na chuście animacyjnej. Prowadzący rzuca do nich piłką mówiąc: rzucam piłkę do Ani, wybrane dziecko odrzuca piłkę. Dla utrudnienia zabawy można z niej wyłączyć osobę prowadzącą – dzieci same mają do siebie rzucać mówiąc każdorazowo: Ania do Basi, Basia do Tomka, itd.
Przygotuj bandaż elastyczny i potnij go na krótkie kawałki. Pokaż na swojej ręce jak się wiąże bandaż. Poproś dziecko, żeby odwinęło bandaż. Zawiąż bandaż na ręku któregoś z dzieci. Rozmawiaj o części ciała, którą bandażujesz. Niech dziecko odwinie bandaż i zdejmie go. Niech każde dziecko zostanie zabandażowane. Na koniec dobierz dzieci w pary i niech bandażują się nawzajem. Pozwól im też zabandażować twoją rękę lub nogę.

Zabawa dodatkowa:
Schowaj w przezroczystej, plastikowej butelce kilka rodzynek i zapytaj dzieci: „Co trzeba zrobić, by wyjąć je z pojemnika?”. Ćwiczenie to kształci umiejętność rozwiązywania problemów. Jeśli dziecko nie wie co zrobić, połóż butelkę na boku by ułatwić mu zadanie. Następnym razem zakręć butelkę.

4.
Temat zajęć: A kuku – to ja
Pomoce:

 • lustro
 • klocki

Przebieg zajęć:
„Jedzie pociąg z daleka” – naucz dzieci ustawiania się w szeregu i poruszania jedno za drugim. Ucz je też słów piosenki. Tym razem „dojedźcie” przed lustro.
Oglądajcie się w lustrze. Bawcie się w „taki duży” (wyciąganie się do góry), „taki mały” (kucanie z dbałością o utrzymanie kontaktu wzrokowego z lustrem), „taki chudy” (składanie rąk do siebie), „taki gruby” (rozkładanie rąk na boki).
Zabawa „A kuku” – chowanie się za lustro i ponowne zaglądanie do niego (ewentualnie zakrywanie buzi rączkami – „jestem” / „nie ma mnie”).
„Pociąg” jedzie dalej i dojeżdża do Stacji Klocki. Wkładanie małych klocków do małego pudełka, dużych do dużego pudełka.
Budowanie wieży z dużych klocków. Najpierw prowadzący pokazuje dzieciom jak to zrobić, następnie dzieci „uczą” prowadzącego.

Zabawa dodatkowa:
Przygotuj po dwa kubeczki dla każdego dziecka i trochę ryżu, albo kaszy. Poproś by bardzo ostrożnie przesypywały z jednego pojemniczka do drugiego (elementy metody Montessori).

5.
Temat zajęć: Do kogo toczysz piłkę?
Pomoce:

 • piłka
 • kolorowe krążki
 • lalka
 • znaczek rozpoznawczy dla każdego dziecka (ewentualnie zdjęcia dzieci)
 • odznaki wzorowego przedszkolaka

Przebieg zajęć:
Dzieci siedzą w zwartym kole. Wskazane przez prowadzącą dziecko wstaje w środku koła z piłką, rozgląda się, a następnie wypowiada imię kolegi, któremu chce przekazać piłkę. Potem rzuca ją w jego kierunku. Jeśli trafi, dostaje piłkę powtórnie i ma prawo do drugiego rzutu, tym razem do innego dziecka. Jeśli chybi, zastępuje je dziecko, którego imię wypowiedziało.
„Dzieci w domkach – dzieci na spacer” – prowadzący rozkłada w sali kolorowe krążki w dość dużych odstępach i przy każdym ustawia jedno dziecko. Dzieci „mieszkają” w domkach. Na polecenie prowadzącej: „idź na spacer” wychodzą z „domków” i spacerują lub biegają po sali, ale tak by „nie zburzyć” żadnego domku. Na sygnał prowadzącej szybko wracają do swoich „domków”.
„Znam swój znaczek” – prowadząca pokazuje znaczek i prosi, aby zgłosiło się to dziecko, do którego on należy, a następnie powiedziało, co się na nim znajduje. W ten sposób podnosimy do góry wszystkie znaczki, aby każde dziecko miało możliwość rozpoznania własnego. Następnie wybieramy kilka znaczków, umieszczamy je w widocznym miejscu i prosimy, by zgłaszały się tylko te dzieci, do których one należą. Następnie umieszczamy w tym samym miejscu pozostałe znaczki.
Wprowadź przyimki: „nad” i „pod”, prezentując je na kilka sposobów. Następnie poproś dzieci by posadziły lalkę nad i pod krzesłem.

Zabawa dodatkowa:
Ucz dzieci myć i wycierać ręce.

Na koniec zajęć podaruj dzieciom odznaki wzorowego przedszkolaka (możesz wykonać je sama, podklejając pod spodem dwustronną taśmą klejącą) – to sprawi, że chętniej wrócą na zajęcia w następnym tygodniu.

Opracowanie: Aleksandra Baca
Temat: Przygotowanie do spotkania z Mikołajem.
Cele ogólne:
- wprowadzenie nastroju oczekiwania na Świętego Mikołaja
- ćwiczenie sprawności dłoni i palców
- wyrabianie poczucia rytmu
-ćwiczenie orientacji w kierunku, z którego dochodzi dźwięk
Cele operacyjne:
- dziecko oswaja się z sytuacją pojawienia się Świętego Mikołaja
- potrafi uczestniczyć w ubieraniu choinki
- potrafi zaśpiewać piosenkę o Mikołaju

Pomoce: Różne ozdoby choinkowe, kolorowe nalepki, brystol, czapki Mikołaja, opaska do zasłonięcia oczu, obrazki do kolorowania z postaciami Mikołaja

Przebieg:
 
1. Powitanie:
v       „Witam wszystkich, którzy nie mogą się już doczekać prezentów od Świętego Mikołaja”
„Witam wszystkich, którzy chcieliby, żeby spadł śnieg.”
 „Witam wszystkich, którzy lubią niespodzianki.”
v       „Miłe powitanie” – każde dziecko kolejno wchodzi do koła i mówi „Witam Was” oraz wykonuje wybrany przez siebie gest.
2. Zabawa integrująca grupę ,, Mikołaje”:

Mikołaje siadają w kole i się naradzają-rade, rade, rade;
Idą przez lód-trzask, trzask, trzask;
Wsiadają do samolotu-wr,wr,wr;
Wsiadają do pociągu – czu, czu, czu;
Wsiadają do samochodu- br, br, br;
Pukają do drzwi – puk, puk ,puk;
Mówią – proszę( wyciągamy rączki);
Mówią – dziękuję ( ręce cofamy do tył).

3. Dzieci zakładają czapki Mikołaja i tańczą do wesołej muzyki:
      - tańczymy jak wesołe Mikołaje  
      – tańczymy jak Mikołaj oganiający się od much
      – tańczymy jakby Mikołaj niósł bardzo ciężki worek
      – tańczymy w jednym dużym kole Świętych Mikołajów lub pociągu, udającego się do różnych miejsc na sali.
4. Śpiewanie piosenki o Mikołaju. ( Mikołaju, Mikołaju, jaką dużą brodę masz, ze śnieżnego jesteś kraju, grzecznym dzieciom paczki dasz. )
5. Wspólne ubieranie choinki, z wykorzystaniem przygotowanych ozdób.
6. Zabawa dydaktyczna „ Skąd słychać dzwonek?”. Dzieci stoją w kole. Jedno z dzieci z zasłoniętymi opaską oczami stoi w środku koła. Pani wręcza dzwonek wybranemu dziecku, które dzwoni lekko nim poruszając. Dziecko, z zasłoniętymi oczami słucha dźwięku dzwonka i idzie w jego kierunku. W czasie zabawy musi panować cisza.
7. Prace plastyczne przy stoliku: ( w zależności od dnia, różne ):
- kolorowanie postaci Mikołaja
- naklejanie wybranych prezentów na kartce i obrysowanie tego workiem
- ozdabianie choinki
- wyklejanie z plasteliny kolorowych paczek od Mikołaja

Opracowanie: Dorota Chrobaczewska
Temat tygodniowy: Idzie, idzie Pani Zima.

Grupa: 8 dzieci w wieku 1,5 roku do 3 lat

Temat dzienny: Zabawy ruchowe.
Cele:

 • Rozwijanie inteligencji ruchowej dziecka
 • Pobudzenie twórczego myślenia
 • Usprawnianie motoryki małej i dużej
 • Poznawanie własnego ciała
 • Ćwiczenia orientacji w schemacie ciała
 • Ćwiczenia logopedyczne – usprawnianie narządów artykulacyjnych
 • Przypomnienie nazw pór roku

Pomoce:
Kolorowanka, kredki, chusta, ilustracje pory roku, napis: zima

Przebieg zajęć:
1.Zajęcia wstępne (integracyjne) – rozpoczęcie wierszykiem: „Jeden, dwa, trzy, zaczynamy, do wspólnej zabawy wszystkich zapraszamy”,
zaśpiewanie piosenki „Kółeczko”
Zróbmy duże kółko razem tak,
Nikogo tutaj niech nie będzie brak,
Cieszymy się, że odwiedzacie nas,
Klaszcz, klaszcz, klaszcz, Witamy Was.
nasłuchiwanie, rozmowa na temat pogody, rozmowa na temat naszych humorków,
przywitanie się z misiem Milusiem,
zaśpiewanie piosenki powitalnej.

2.Zajęcia właściwe:

 • pokazywanie i nazywania części ciała (poklepywanie się po kolanach, stukanie stopami o podłogę) i twarzy, liczenie paluszków, zabawy paluszkowe (przywitanie się paluszków przed sobą i nad głową),
 • ćwiczenia narządów artykulacyjnych: bajka „Języczek wędrowniczek”
 • Przypomnienie nazw pór roku – prezentacja ilustracji, rozmowa na temat aktualnej pory roku, prezentacja napisu zima.
 • Dzieci siadają na podłodze i kręcą się w kółko ślizgając na pośladkach, następnie kładą się na plecach i głaszczą po brzuchu, następnie ślizgają się w kółko na plecach, później odwracają się na brzuch i ślizgają się w kółko na brzuchu
 • Dzieci ślizgają się na pośladkach po całej sali
 • Czołganie się na brzuchu do przodu, z wyciąganiem i zginaniem na przemian rąk i nóg.
 • Czworakowania wzdłuż sali, przejście przez tunel
 • Zabawa z piosenką „Saneczki”
 • Zakończenie zajęć piosenką

3.Zajęcia plastyczne– kolorowanie kredkami kolorowanki

4.„Występy” – dzieci z prowadzącym mówią wierszyki i śpiewają piosenki.

5.Czytanie bajek

Temat tygodniowy: Bawmy się razem.

Grupa: 15 dzieci w wieku 1 roku do 3 lat

Temat dzienny: Zabawy gazetowe.

Cele:

 • Stymulacja polisensoryczna dzieci
 • Rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi
 • Pobudzenie twórczego myślenia
 • Usprawnianie motoryki małej i dużej
 • Ćwiczenia logopedyczne- Ćwiczenia oddechowe (pogłębianie oddechu, wzmacnianie siły wydechu, wydłużenie fazy wydechowej)Ćwiczenia usprawniające narząd mowy (usprawnienie podniebienia miękkiego)

Pomoce:
Gazety, chusta, konfetti, mąka, sól, woda
Przebieg zajęć:
6.Zajęcia wstępne (integracyjne) – rozpoczęcie wierszykiem: „Jeden, dwa, trzy, zaczynamy, do wspólnej zabawy wszystkich zapraszamy”,
zaśpiewanie piosenki „Kółeczko”

Zróbmy duże kółko razem tak,
Nikogo tutaj niech nie będzie brak,
Cieszymy się, że odwiedzacie nas,
Klaszcz, klaszcz, klaszcz, Witamy Was.

Wsłuchiwanie się w ciszę, rozmowa na temat pogody, rozmowa na temat naszych humorków,
przywitanie się z misiem Milusiem,
zaśpiewanie piosenki powitalnej dla każdego dziecka

7.Zajęcia właściwe:

 • Zabawy paluszkowe: ( Co robią nasze rączki).
 • Ćwiczenia logopedyczne: Wicher (E.M. Skorek „100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych”)
 • pokazanie przyniesionych gazet
 • słuchanie odgłosów, jakie wydaje papier
 • samodzielne darcie gazety
 • rzucanie skrawkami gazety
 • zdmuchiwanie skrawków gazety z dłoni
 • Zrobienie kulek z gazety i rzucanie nimi do celu
 • wspólne sprzątanie Sali
 • Zakończenie zajęć piosenką na melodię „Panie Janie”

„Koniec zajęć, koniec zajęć,
Przyszedł czas, przyszedł czas,
Żeby się pobawił, żeby się pobawił,
Każdy z nas, każdy z nas.”

8.Zajęcia plastyczne – lepienie z masy solnej. Wspólne wykonanie masy solnej, zabawa dowolna i zabawa pod kierunkiem.

9.„Występy” – dzieci z prowadzącym mówią wierszyki i śpiewają piosenki.

10.Czytanie bajek

Temat tygodniowy: W sadzie.
Grupa: 15 dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat

Temat dzienny: Liczymy Jabłuszka.

Cele:

 • Stymulacja polisensoryczna dzieci
 • Rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi
 • Pobudzenie twórczego myślenia
 • Usprawnianie motoryki małej i dużej
 • Ćwiczenia logopedyczne- stymulacja rozwoju mowy,  -ćwiczenia narządów artykulacyjnych
 • Rozwijanie inteligencji logiczno-matematycznej
 • Ćwiczenia w liczeniu w zakresie 10
 • Utrwalenie pojęć mniejsze, większe, najmniejsze, największe

Pomoce:
Kolorowanka- jabłko, farbki akwarelowe, chusta, ilustracja przedstawiająca po 3 jabłka na drzewach, plansza z cyfrą trzy wykonaną z papieru ściernego, klocki drewniane,  

Przebieg zajęć:
11.Zajęcia wstępne (integracyjne) – rozpoczęcie wierszykiem: „Jeden, dwa, trzy, zaczynamy, do wspólnej zabawy wszystkich zapraszamy”,
zaśpiewanie piosenki „Kółeczko”

Zróbmy duże kółko razem tak,
Nikogo tutaj niech nie będzie brak,
Cieszymy się, że odwiedzacie nas,
Klaszcz, klaszcz, klaszcz, Witamy Was.

Wsłuchiwanie się w ciszę, rozmowa na temat pogody, rozmowa na temat naszych humorków,
przywitanie się z misiem Milusiem,
zaśpiewanie piosenki powitalnej.

12.Zajęcia właściwe:

 • Policzenie ilu jest chłopców a ile dziewczynek, określenie kogo jest więcej
 • Liczenie paluszków, zabawy paluszkowe (Tomcio Paluch)
 • ćwiczenia narządów artykulacyjnych: „Śniadanie Puchatka”
 • Kreślenie w powietrzu leniwych ósemek
 • Ruchy naprzemienne – poklepywanie się po przeciwległym ramieniu, biodrze, kolanie
 • Prezentacja ilustracji przedstawiającej jabłka na drzewach, wspólne liczenie drzew i jabłek.
 • Prezentacja planszy z cyfrą 3
 • Prezentacja ilustracji dużego, średniego i małego jabłka, dzieci muszą wskazac większe jabłko, mniejsze, największe, najmniejsze i ułożyć je według wielkości od największego do najmniejszego
 • Namalowanie dzieciom na dłoniach odpowiednio literki P (prawa), L (lewa) Podnoszenie do góry prawej ręki, potem lewej, machanie, stukanie najpierw prawą potem lewą ręką.
 • Zabawa w układanie wzorków z klocków drewnianych – dzieci dokańczają wzorek zaczęty przez prowadzącego
 • Zakończenie zajęć piosenką na melodię „Panie Janie”

„Koniec zajęć, koniec zajęć,
Przyszedł czas, przyszedł czas,
Żeby się pobawił, żeby się pobawił,
Każdy z nas, każdy z nas.”

13.Zajęcia plastyczne – Malowanie farbkami akwarelowymi kolorowanki

14.„Występy” – dzieci z prowadzącym mówią wierszyki i śpiewają piosenki.

15.Czytanie bajek

Temat tygodniowy: Pierwsze oznaki jesieni.

Grupa: 15 dzieci w wieku 1 roku do 3 lat

Temat dzienny: Owoce jesieni..
Cele:

 • Stymulacja polisensoryczna dzieci
 • Rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi
 • Pobudzenie twórczego myślenia
 • Usprawnianie motoryki małej i dużej
 • Ćwiczenia logopedyczne- stymulacja rozwoju mowy, ćwiczenia narządów artykulacyjnych

Pomoce:
Szablony jabłka, chusta, czerwony i zielony papier kolorowy, jabłko, kasztany, szyszki, ilustracje jabłka, kasztana, orzecha laskowego, kaliny, worek z materiału

Przebieg zajęć:
16.Zajęcia wstępne (integracyjne) – rozpoczęcie wierszykiem: „Jeden, dwa, trzy, zaczynamy, do wspólnej zabawy wszystkich zapraszamy”,
Zaśpiewanie piosenki „Kółeczko”

Zróbmy duże kółko razem tak,
Nikogo tutaj niech nie będzie brak,
Cieszymy się, że odwiedzacie nas,
Klaszcz, klaszcz, klaszcz, Witamy Was.

Nasłuchiwanie, rozmowa na temat pogody, rozmowa na temat naszych humorków,
Przywitanie się z misiem Milusiem,
Zaśpiewanie piosenki powitalnej.

17.Zajęcia właściwe:

 • Zabawy paluszkowe: ( ten pierwszy to dziadziuś.., wierszyk:
 • Ręce
 • Mam pięć paluszków u ręki lewej
 • I pięć paluszków u prawej.
 • Pięć to niedużo, ale wystarczy
 • Do każdej pracy i do zabawy.
 • Kciuk, wskazujący, potem środkowy,
 • Po nim serdeczny, na końcu mały.
 • Pierwszy i drugi, trzeci i czwarty,
 • Na końcu piąty – trochę nieśmiały
 • ćwiczenia narządów artykulacyjnych: „Mały kotek”
 • Dzieci zamieniają się w malutkie kotki – chodzą na czworaka po sali i miauczą. Następnie idą na chustę napić się mleczka, ale mleczko jest gorące i trzeba je podmuchać. ( dmuchanie) Następnie kotki piją mleczko. Podczas picia pobrudziły sobie buźki Wylizują więc pyszczki i ząbki.
 • Każde dziecko dostaje do buzi kawałek jabłka, jego zadaniem jest odgadnąć co to jest.
 • Prowadzący czyta wiersz: „Skarby Jesieni” i prezentuje ilustracje
 • A czy wiecie co to skarby jesieni?

         Piękne jabłko, co się w sadzie rumieni,
         Garść orzechów na leszczynie zebranych,
         Spadające z wysoka kasztany,
         Pełne maku słodkiego makówki
         I czepliwe, łopianowe główki,
         Strąk fasoli, kapusty łuszczyny
         I czerwone jagody kaliny
         I na klonach nasionka skrzydlate
         Co z jesiennym ścigają się wiatrem….”
         Przynoszę Wam deszcze, szarugi
         Dzień krótki a wieczór długi.”

 • Wspólne nazywanie ilustracji ze skarbami jesieni
 • Dzieci po kolei wkładają rękę do worka z szyszkami i kasztanami i  próbują odgadnąć za pomocą dotyku co to jest.
 • Zabawa w trzy kubeczki
 • Zakończenie zajęć piosenką na melodię „Panie Janie”

„Koniec zajęć, koniec zajęć,
Przyszedł czas, przyszedł czas,
Żeby się pobawił, żeby się pobawił,
Każdy z nas, każdy z nas.”

18.Zajęcia plastyczne – wyklejanka „Jabłko”

19.„Występy” – dzieci z prowadzącym mówią wierszyki i śpiewają piosenki.

20.Czytanie bajek

Scenariusz zajęć dla dzieci 2-3 letnich

Temat: Przygody Języczka Wędrowniczka – „W lesie”.
Cele:

 • Stymulacja polisensoryczna dzieci
 • Pobudzenie twórczego myślenia
 • Usprawnianie motoryki małej i dużej
 • Poznawanie własnego ciała i orientacji w schemacie ciała
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych
 • Pogłębienie oddechu
 • Wydłużenie fazy wydechowej
 • Rozwijanie słuchu fonemowego i koordynacji słuchowo-ruchowej

Pomoce:
Miś pluszowy, ilustracje zwierząt zamieszkujących w lesie

Przebieg zajęć:
Zajęcia wstępne (integracyjne) – rozpoczęcie wierszykiem: „Jeden, dwa, trzy, zaczynamy, do wspólnej zabawy wszystkich zapraszamy”,
Zaśpiewanie piosenki „Kółeczko”

Zróbmy duże kółko razem tak,
Nikogo tutaj niech nie będzie brak,
Cieszymy się, że odwiedzacie nas,
Klaszcz, klaszcz, klaszcz, Witamy Was.

Przywitanie się z misiem Milusiem.

Zajęcia właściwe:

 • Pokazywanie i nazywania części ciała (kiwanie głową na boki, do przodu i do tyłu, mruganie oczami, klaskanie dłońmi, poklepywanie się po kolanach, stukanie stopami o podłogę)  
 • Zabawy paluszkowe: Co robią nasze rączki? (stukają, drapią, szczypią, głaszczą, tańczą, biją brawo, robią pa-pa)
 • Bajka o przygodach „Języczek wędrowniczek”
 • Język obudził się rano, przeciągnął i mocno ziewnął (ziewanie). Postanowił wybrać się na wycieczkę do lasu. Pojechał tam na koniku (kląskanie językiem – naśladowanie konia). Na łące zatrzymał konia (prr). Następnie rozejrzał się dookoła (język ruchem okrężnym oblizuje wargi: górną i dolną). Patrzył w górę na drzewa i w dół na mięciutki mech ( ruchy języka w górę i w dół). W oddali było słychać odgłosy leśnych zwierząt: (naśladowanie odgłosów) kukułkę ( ku ku), sowę ( hu hu), dzięcioła (puk puk), żabę (kum kum), żmiję (ssssss), wilka (auu). Języczek zauważył, że zaczyna się ściemniać. Rozejrzał się w prawo i w lewo, spojrzał w górę i w dół (język przesuwamy z jednego końca ust do drugiego – od ucha do ucha, potem sięgamy nim nosa i brody – ćwiczenie powtórzyć kilka razy). Wsiadł na konia i pojechał do domu (klaskanie językiem). W domu na języczka czekali goście. Języczek przywitał ich serdecznie (cmokanie w ręce).  W śród tych gości była kaczka (kwa kwa- naśladowanie odgłosów), kura (ko ko ko) gęś (gę gę) i indyk (gul gul). Języczek poczęstował ich herbatką, ale była ona bardzo gorąca. Wszyscy musieli więc bardzo mocno dmuchać, aby wystygła (dmuchanie). Po wypiciu herbatki goście pożegnali się ( cmokanie w ręce) i poszli do domu. Języczek położył się spać (chrapanie)
 • Zabawa z piosenką „Pajączek”

Pajączek taki mały
Wspinał się na skały
Deszcz zaczął padać
A pajączek spadać
Słoneczko tam na górze
Wysuszy te kałuże
Uparty nasz pajączek spróbuje jeszcze raz.

Zakończenie zajęć piosenką na melodię „Panie Janie”

„Koniec zajęć, koniec zajęć,
Przyszedł czas, przyszedł czas,
Żeby się pobawił, żeby się pobawił,
Każdy z nas, każdy z nas.”

Opracowała mgr Małgorzata Grabiec